tablica.jpg

DRODZY PIELGRZYMI WARSZAWSCY!

Przygotowując się do 310. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę uprzejmie Was prosimy o wypełnienie tzw. DEKLARACJI PIELGRZYMA, która ułatwi nam przygotowania do nadchodzącej pielgrzymki.

Prosimy, abyście przesłali ją wypełnioną do waszych przewodników grup, których adresy zamieszczamy poniżej.

Termin nadsyłania: 15 kwietnia

Hasłem tegorocznej pielgrzymki będzie myśl z pierwszego rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza: „Józef mąż Maryi” (Mt 1,16). W roku Jubileuszowym, poświęconym postaci św. Józefa chcemy zatrzymać się nad tajemnicą jego powołania oraz misji jaką Oblubieniec NMP jako mąż Maryi i opiekun Pana Jezusa miał i ma wobec Kościoła.

310 WPP - DEKLARACJA PIELGRZYMA