study-862994_1920.jpg

DUSZPASTERSTWO BANKOWCÓW

 
 

Początek pielgrzymowania polskich bankowców na Jasną Górę w Częstochowie sięga 1986 roku.


Przed III wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1987 roku, w środowisku Bankowców powstała myśl o przygotowaniu dla Papieża daru od polskich Bankowców - bursztynowego różańca. Idea ta została zmaterializowana dzięki finansowemu zaangażowaniu Bankowców z całej Polski.


Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie skupia obecnych i byłych pracowników różnych banków z terenu Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.


I. Pielgrzymki

Każdego roku bierzemy udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Bankowców na Jasną Górę. Byliśmy organizatorami:

 1.  W 1990 r. V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców, hasłem przewodnim pielgrzymki było „Uczyńcie wszystko cokolwiek Wam Syn mój powie”

 2.  W 2008 r. XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców, hasłem przewodnim pielgrzymki było „Matko Boża Łaskawa, módl się za nami” pielgrzymka zgromadziła ok. 10 tys. osób, w czasie pielgrzymki jako dar ołtarza bankowcy złożyli także ofiarę pieniężną, przeznaczoną na rzecz katolików budujących kościół w Winnicy na Ukrainie.

 3.  W 2016 r. XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców, hasłem przewodnim pielgrzymki było „Matko Miłosiernego Pana, módl się za nami” pielgrzymka zgromadziła ok. 3,5 tys. osób, Środki finansowe zebrane w formie Daru Ołtarza, zostały przeznaczone na wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 4.  W 2019 r. XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców, hasłem przewodnim pielgrzymki było „Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami”, pielgrzymka zgromadziła ok. 5 tys. osób, w darach ołtarza bankowcy złożyli ofiary pieniężne na rzecz dzieci w polskiej wsi Wierszyna oddalonej o 100 km od Irkucka na Syberii. 

 • W 2009 r w trakcie XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców na Jasną Górę podczas Eucharystii dokonano także poświęcenia sztandaru Duszpasterstwa Bankowców w Polsce, sztandar jest wotum dla Matki Bożej za 23 lata pielgrzymowania do Jej tronu. Hasłem przewodnim pielgrzymki było „Wiem, komu zawierzyłem”, pielgrzymka zgromadziła ok. 4 tys. osób.

 • W 2020 r. z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, 8 maja podczas wieczornej Mszy św. na Jasnej Górze modli się tylko przedstawiciele XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców. Hasłem przewodnim pielgrzymki było „Jasnogórska Pani bądź naszą Hetmanką”.

II. Eucharystia i spotkania formacyjne 

Bankowcy z Duszpasterstwa spotykają się na Eucharystii w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Długa 3 w Warszawie raz w miesiącu przeważnie w pierwsze poniedziałki o godz. 17.00.


Duszpasterze:

 • o. Dominik Łuszczyk OSPPE +

 • o. Zbigniew Frankowski OSPPE

 • o. Mariusz Tabulski OSPPE

 • o. Paweł Stępkowski OSPPE

 • o. Marek Tomczyk OSPPE

 • o. Łukasz Kręgiel OSPPE


Po Mszy Świętej ma miejsce spotkanie formacyjne, niektóre tematy:
– 2020/2021 – Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, Zdrowa rodzina – mocą Narodu (spotkanie internetowe).

III. Kontakt
Duszpasterstwo Bankowców w Warszawie przy Klasztorze Ojców Paulinów – Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego
ul. Długa 3, 00 - 263 Warszawa


E-mail: poczta@bankowcywarszawa.pl
Strona www: bankowcywarszawa.pl