DSC_0989.jpg

STRONA W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA

GRUPA 3

Przewodnik: o. Piotr Łoza

Zastępca: br. Filip Kaźmierczak

Patron: Św. Faustyna Kowalska

Facebook: Grupa 3 WPP

GRUPA 8

Przewodnik: o. Mateusz Walczak

Zastępca: br. Stanisław Cholewa

Patron: Aniołowie Stróżowie

Facebook: Ósemka WPP

Grupa ósma to wspólnota pielgrzymkowa; ma tradycje i charakter; jest dobrze zorganizowana i zdyscyplinowana. Głównym jej trzonem są pielgrzymi z Piaseczna, ale łączy ona w sobie także pątników ze stolicy, z okolic Warszawy oraz z różnych stron naszej ojczyzny i nie tylko, gdyż w tej grupie swoje miejsce znaleźli także Łużyczanie, od lat związani z WPP. W grupie ósmej pielgrzymuje zwykle około 200 osób, dzięki czemu wszyscy dobrze się znają i rozumieją. Każdy dzień wędrowania na Jasną Górę w tej szczególnej rodzinie pielgrzymkowej jest wyjątkowy. Godzinki, różaniec, medytacja słowa Bożego, konferencja, liturgia godzin, koronka, nowenna to tylko niektóre z szeregu duchowych doświadczeń wspólnej drogi. Dobrze zgrany zespół muzyczny, który łączy w sobie śpiew tradycyjnych pieśni religijnych i patriotycznych oraz współczesnych pielgrzymkowych piosenek pomaga w znoszeniu trudów pielgrzymowania i przeżywaniu duchowych wrażeń. Więzi, które łączą pątników sięgają daleko poza dziewięć sierpniowych dni. Pielgrzymi utrzymują ze sobą stały kontakt i spotykają się zwykle w ciągu roku na wspólnym czuwaniu na Jasnej Górze, spotkaniu opłatkowym lub wielkanocnym. Starsi i młodsi, całe rodziny i osoby samotne, ugruntowani w wierze i pogubieni duchowo – wszyscy mogą doświadczyć trudów wspólnej drogi w prawdziwie pielgrzymkowym charakterze tej grupy, w której szanuje się pątnicze tradycje.

GRUPA 11

Przewodnik: o. Dariusz Nowicki

Zastępca: br. Mateusz Wysocki

Patron: Św. Anna

Facebook: Grupa 11 wpp

Grupa 11 to jedna z największych grup, o zdecydowanie niejednolitej tożsamości. Pielgrzymują w niej zarówno przedstawiciele seniorów, ludzi w średnim wieku, młodych, ale również dzieci, czy niemowląt. Co roku do Matki na Jasną Górę wyruszają całe wielopokoleniowe Rodziny, osoby samotne i poszukujące swojego powołania. Idą Ci, dla których wiara jest osią życia, jak również Ci, którzy próbują odpowiedzieć sobie na trudne pytania, a nawet błądzą. Idą nie tylko mieszkańcy stolicy i okolic, ale także tacy, którzy przybywają specjalnie z najdalszych zakątków kraju, jak również z zagranicy. Podobnie jak w Rodzinie, tak też w 11 jest wiele indywidualności, każdy obdarzony jest innym darem, którym jak może i umie służy Siostrom i Braciom. Tak jak w Rodzinie - osobowości ścierają się często, szukając najlepszych rozwiązań, które mogłyby jeszcze lepiej prowadzić naszą grupową rodzinę do Boga.

W tym nie do przecenienia są nasi Ojcowie i Bracia Paulini, którymi od wielu lat grupa 11 jest szczodrze obdarzana. Przewodnikiem od lat jest ojciec Dariusz Nowicki. Jego spokój i wieloletnia znajomość pielgrzymów jest doskonałym antidotum na temperament i niepokorną nieraz postawę grupy, w której doświadczenie pielgrzymujących seniorów, często musi ustępować charyzmie młodości,  nastoletnich pątników. Ojcowskie wsparcie, rozmowa i posługa w sakramencie pokuty naszego Przewodnika jest niezastąpiona. Mówiąc o 11, nie można zapomnieć również o ojcu Kazimierzu Manieckim, który wiele lat prowadził grupę, a teraz odwiedzając na trasie pielgrzymów, zawsze dowcipem i dobrym słowem potrafi wywołać uśmiech i dać wskazówkę. Ojcom od lat pomaga również ksiądz Józef oraz zawsze pogodny, chętny do pomocy  brat Mateusz.

Grupa 11 od zawsze kojarzona jest z pięknym śpiewem, z  bogatym instrumentalnie zespołem. Siostra Grażynka i Brat Stanisław są od lat trzonem  zespołu, jednak z roku na rok coraz mocniej są Oni wspierani przez młode pokolenie, które wnosi do repertuaru w drodze nowe utwory, a swój warsztat szlifuje na próbach przez cały rok.

Ponieważ idą wspólnie osoby w każdym wieku, a droga jest wymagająca, niezbędne jest wsparcie medyczne. Wśród nich niezastąpiona od lat jest siostra Elżbieta, wspomagana od czasu do czasu przez innych medyków. Aby zadbać o porządek ponad 300 osobowej karawany, dzielnie w drodze służy dobrze zorganizowana służba porządkowa. 

Poza sierpniowym szlakiem, grupa spotyka się na corocznym październikowym czuwaniu na Jasnej Górze, czy spotkaniu opłatkowym w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie /I niedziela stycznia/. Ojciec Dariusz nie ustaje w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które mogłyby jeszcze lepiej pokazać jedenastkowej powierzonej mu Rodzinie,  miłość Boga i siłę płynącą ze wspólnoty. Tak, aby każdy czuł się w niej dobrze. Pielgrzymowanie w grupie 11 co roku pomaga wielu osobom odnaleźć swoją życiową drogę, a gdy 14 sierpnia dochodzą na Jasną Górę, zaczynają odliczać dni do kolejnej wędrówki ku Matce.

GRUPA 13

Przewodnik: br. dk. Marcin Osmulski

Zastępca: -

Patron: Św. Matka Teresa z Kalkuty

Facebook: Grupa 13 WPP

Początków powstania grupy „13” należy szukać w grupie „2”, która w 1962 r. liczyła ok. 1000 pielgrzymów a prowadził ją o. Melchior Królik. We wspomnianym roku do grupy o. Melchiora zostało dołączonych dwóch warszawskich kapłanów: ks. Jacek Zembrzuski (wikariusz parafii św. Michała Archanioła) i ks. Jan Flaziński (wikariusz parafii Wszystkich Świętych) wraz z grupą wiernych ze swoich parafii. Fuzja ta nie trwała długo, gdyż różnica charakterów i pomysłu na pielgrzymkę wśród duszpasterzy dała znać o sobie już bodajże w okolicach Okęcia. Jak wspomina o. Melchior: Na odpoczynku w Raszynie i w Lesie Sękocińskim zastanawiałem się nad problemem naszej grupy. Doszedłem do wniosku, że potrzeba przeprowadzić nie podział pracy, lecz podział grupy. I tak też się stało. Propozycję paulina księża przyjęli z zadowoleniem, mając w planach stworzenie grupy młodzieżowej. 

Po raz pierwszy oficjalnie grupa „13” wyruszyła z Warszawy w 1965 r. pod przewodnictwem ks. Jacka Zembrzuskiego, który prowadził ją do roku 1969. Trzeba przyznać, iż „Trzynastka” charakteryzowała się pewną oryginalnością oraz swoistą „autonomicznością” na tle innych grup i chyba odrobina z tego pozostała aż po dziś dzień. Do długoletnich pielgrzymów „Trzynastki” należeli oo. Kapucyni z Zakroczymia wraz z nowicjatem, którzy po jakimś czasie wyodrębnili się, zakładając „15” brązową. Podkreślić należy także wieloletnie posługiwanie w „13” kapłanów: o. Benignusa Sosonowskiego Ofm cap. oraz ks. Janusza Żyźniewskiego. Początki swojego pielgrzymowania w naszej grupie miała także późniejsza pielgrzymka Kaszubska na czele z ks. Zygmuntem Trellą i wielu pątników z Pomorza. Jednym z nich jest obecny bp pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to swoisty liczebny rozkwit „13”. Na skutek centralizacji wszystkich pielgrzymek w Polsce, liczba pątników niekiedy dochodziła nawet do 2 tyś. Do przewodników, który wywarli wtenczas szczególny charyzmat w „13” należeli: o. Leon Chałupka, o. Sarto Goliński i o. Remigiusz Zmuda. Wtedy także swoje pierwsze kroki na pielgrzymim szlaku stawiał ks. Zbigniew Dudek, dzisiejsza legenda „13”, który nieprzerwanie pielgrzymuje od 1976 r. 

Lata dziewięćdziesiąte w Trzynastce to zauważalny, jak wszędzie spadek liczby pielgrzymujących oraz częsta zmiana przewodników. Obecnie już od kilku lat frekwencja utrzymuje się na stałym poziomie ok. 300 pielgrzymów od 2005 do 2019 r. grupę prowadził o. Krzysztof Wendlik, który w 2020 r. został kierownikiem Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, a rolę przewodnika w „13” zajął br. dk. Marcin Osmulski.

Siłą „13” jest przede wszystkim przywiązanie do tradycji pielgrzymowania wielopokoleniowego, gdzie rodzina staje się domowym Kościołem, w którym Jezus Chrystus poprzez dar wiary, radości i przebaczenia łączy nas we wspólnocie braci i sióstr.

GRUPA 16

Przewodnik: o. Stanisław Rudziński

Zastępca: br. Sergiusz Kaluta

Patron: bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Facebook: Grupa 16 WPP

Grupa 16 została założona z grupy 5a przez śp. o. Rufina Abramka w latach 60 – tych XX wieku; posiada swoje tradycje i ma swój charakter. Jest to grupa rodzinna ponieważ pielgrzymują w niej całe rodziny. A także jest zdyscyplinowana, bardzo zorganizowana, rozmodlona i rozśpiewana. Zespół muzyczny stanowią osoby młode, których łączy zamiłowanie do śpiewu. W naszej grupie pielgrzymują przedstawiciele Ukrainy – dzieci z Żytomierza i osoby z Kijowa, Niemiec, Francji, Korei Południowej, a także mieszkańcy z Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowa, Ostrołęki oraz innych podwarszawskich miejscowości. Każdy dzień wspólnego pielgrzymowania zaczyna się od wspólnej modlitwy i śpiewu godzinek jest także odmawiany różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, nowenna do Matki Bożej oraz konferencja. Obecni pielgrzymi nie zależnie od wieku utrzymują ze sobą stały kontakt przez cały rok a nie tylko na spotkaniach. Od kilku lat frekwencja w grupie utrzymuje się na poziomie 150 osób. Od roku 1996 przewodnikiem grupy 16 jest o. Stanisław Rudziński. Wszystkich pątników łączy przywiązanie do tradycji, dar wiary oraz radość ze wspólnego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani.

GRUPA 10 BIAŁA

Przewodnik: ks. Krzysztof Stąpor MIC

Zastępca: -

Patron: św. o. Stanisław Papczyński

Facebook: 10 biała WPP

Biała Dycha to grupa prowadzona przez Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Corocznie na trasie pielgrzymuje znaczna ilość ludzi młodych, kilku księży gotowych do rozmowy. Widoczna jest atmosfera radości i zarazem skupienia, co sprzyja modlitwie i spokojnemu przeżywaniu czasu pielgrzymowania. Jest śpiew, który pozwala iść, gdy bolą nogi, obecność Radia MIC-Classic. A wieczorami integracja grupowa i duchowe podsumowanie dnia.

GRUPA 10 NIEBIESKO-BIAŁA

Przewodnik: ks. Henryk Bonkowski SDB

Zastępca: -

Patron: -

Facebook: Pomocnicy Niebiesko Biała

Grupa pielgrzymkowa 10 niebiesko - biała Pomocników Matki Kościoła działa przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Choszczówce. Grupa wyodrębniła się wiele lat temu z grupy 10 niebieskiej.

Przewodnikiem grupy niebiesko-białej jest ks. Henryk Bonkowski salezjanin, który jest duchowym opiekunem grupę podczas pielgrzymowania oraz wielkanocnych spotkań i wspólnego kolędowania odbywających się w Choszczówce w domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, który to Instytut opiekuję się grupą. 

Grupa czerpie z duchowości księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, założyciela Pomocników Matki Kościoła. Stąd grupa charakteryzuje się szczególnie zawierzeniem Matce Bożej i modlitwą do Niej oraz pogłębioną refleksją nad Jasnogórskimi Ślubami Narodu i Milenijnym Aktem Oddania Polski
w macierzyńską niewolę miłości Bogurodzicy. Pomocnicy codziennie odmawiają akt oddania Matce Bożej oraz różaniec w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny, ofiarowując swoje cierpienia i prace. Grupa realizuje apostolskość na wzór Maryi Matki Kościoła, służąc pomocą drugiemu człowiekowi,

Przedmiotem comiesięcznych spotkań grupy w kaplicy w Choszczówce, miejscu modlitwy i przebywania Sługi Bożego ks. Kardynała Wyszyńskiego, jest adoracja Najświętszego Sakramentu oraz rozważanie nauczania Prymasa Tysiąclecia. 

Grupę tworzą rodziny z dziećmi, jak też osoby w wieku średnim i starsze. Niektóre osoby pielgrzymują od początku istnienia grupy. Wśród pielgrzymujących są także osoby z Ukrainy.

GRUPA 10 ŻÓŁTA

Przewodnik: ks. Artur Winiarek MSF

Zastępca: br. Dawid Jesiotr MSF

Patron: Święta Rodzina

Facebook: Pielgrzymka Świderska MSF

Grupa Misjonarzy Świętej Rodziny istnieje od 1981 roku, wyłoniła się z grupy 10 biało-czerwonej . Przyjęła nazwę: Rodzina Rodzin Misjonarzy Świętej Rodziny - 10 żółta.

Przez  34 lata przewodnikiem i organizatorem grupy był ksiądz Jerzy Sołtysiak MSF.

Grupa od 1993 roku wychodzi ze Świdra z Sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus już 5 sierpnia  zmierza ku Jasnej Górze. W grupie pielgrzymują całe rodziny, oraz młodzież, grupa rozśpiewana i rozmodlona. Grupa  realizuję program pielgrzymki przez słuchanie konferencji na temat tegorocznej pielgrzymki i rozważanie  tajemnic różańca, w godzinie miłosierdzia prosiliśmy Jezusa o  miłosierdzie dla całego świata.

Codzienne czytanie Pisma Świętego a  także modlitwy ku NMP. Modlitwa wspólna ranna i wieczorna. Grupy  dyskusyjne i specjalny program dla dzieci „Klub Misiaczka”.

Grupa w ciągu roku spotyka się na Mszach Świętych. i opłatku na Jasnej Górze . W grupie pielgrzymuje ok 400 pątników. Od 2019 roku grupa posiada oddzielną funkcje Głównego organizatora Pielgrzymki która w chwili obecnej pełni Ks. Włodzimierz Burzawa MSF.

GRUPA 10 BIAŁO-ŻÓŁTA

Przewodnik: ks. Łukasz Skołud MSF

Zastępca: br. Jarosław Mówiński MSF

Patron: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Facebook: Pielgrzymka Świderska MSF

Druga grupa Misjonarzy Św. Rodziny istnieje od 2000 roku wyłoniła się z grupy 10 żółtej . (W 1999 roku grupa 10 żółta liczyła sama ok. 850 pątników) Pierwszym przewodnikiem grupy był Ks. Kazimierz Świderski MSF. Grupa od 2000 roku wraz z 10 żółtą wychodzi ze Świdra 5 sierpnia z Sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zdecydowana większość ok. 80% to młodzież. Grupa bardzo rozśpiewana, zaangażowana w dyskusje, polemiki, świadectwa, modlitwę, taniec i uwielbienia. Grupa realizuje program pielgrzymki przez słuchanie konferencji na temat tegorocznej pielgrzymki, rozważanie  tajemnic różańca, w godzinie miłosierdzia prosiliśmy Jezusa o  miłosierdzie dla całego świata. Codzienne czytanie Pisma Świętego a  także modlitwy ku NMP. Modlitwa wspólna ranna i wieczorna. Grupy dyskusyjne.

Grupa w ciągu roku spotyka się na Mszach Świętych. i opłatku na Jasnej Górze. Od 2019 roku grupa posiada oddzielną funkcje Głównego organizatora Pielgrzymki która w chwili obecnej pełni Ks. Włodzimierz Burzawa MSF.

GRUPA 15 BRĄZOWA

Przewodnik: o. Grzegorz Filipiuk OFMCap

Zastępca: -

Patron: Św. Franciszek z Asyżu

Facebook: 15 brązowa - Warszawska Pielgrzymka Piesza

GRUPA 15 NIEBIESKA

Przewodnik: o. Michał Gawryluk

Zastępca: br. Vinko Vuković

Patron: Św. Joanna Beretta Mola

Facebook: 15 Niebieska Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki

Grupę 15 Niebieską charakteryzuje ciepła i rodzinna atmosfera, którą w głównej mierze tworzy o. Michał, br. Vinko i zespół muzyczny. Grupę najlepiej odzwierciedla hasło "Do tańca i do różańca". W czasie modlitwy i konferencji panuje pełne skupienie, w pozostałych momentach grupa jest radośnie rozśpiewana. Zespół muzyczny nie tylko dodaje grupie koloru swoim śpiewem, ale również chwali Boga Najwyższego i Maryję. Dzięki prowadzonemu radiowęzłowi „Blue Radio”, grupa jest zintegrowana, a osoby które pielgrzymują po raz pierwszy, czują że mają swój udział w tworzeniu rodzinnego charakteru tej grupy. Mimo wielkiej gościnności i otwartości, grupę charakteryzuje pokora, skromność i wielkie dobre serce.

GRUPA 15 ZIELONA

Przewodnik: o. Rafał Kwiecień

Zastępca: -

Patron: Św. Patryk

Facebook: 15 Zielona Warszawska Pielgrzymka Piesza

Pierwotnie miała charakter czysto młodzieżowy, obecnie to grupa wielopokoleniowa. Posiada wspaniały klimat rodzinny i wspólnotowy. W grupie jest wielu utalentowanych muzycznie młodych ludzi, którzy tworzą zespół muzyczny, który wspiera nas w pielgrzymowaniu, a co charakteryzuje bardzo mocno tą grupę. 

Kreatywność, radość i uśmiech – to słowa klucze, którymi najtrafniej można określić Zieloną grupę. Jesteśmy nastawieni na wszystkich, którzy chcą przeżyć dobrze rekolekcje w drodze. Przyjmujemy wszystkich chętnych pod swoje skrzydła i co ważne, na szlaku wiele się od siebie uczymy. 

15 zielona należy do najliczniejszych grup WPP. Jeśli chcesz pielgrzymować w grupie, w której proporcje między pielgrzymkową radością a modlitwą są zrównoważone, to jest to właśnie grupa dla Ciebie. Zieloni pielgrzymi to ci, którzy szybko wyciszają się, kiedy głoszone jest słowo Boże i skupiają się, kiedy następuje wspólna modlitwa. Zarazem potrafią dzielić się radością w czasie drogi i odpoczynku, bo jest też czas na dobrą zabawę.

Jeżeli chcesz się przekonać, czy pasujesz do tej grupy, to zapraszamy na szlak pielgrzymi.

GRUPY