HISTORIA SANKTUARIUM

JASNOGÓRSKIEJ MATKI ŻYCIA

1339 – Pierwsza wzmianka o kaplicy Ducha Świętego extra muros Varsaviae.

1388 – Założenie przy kościele pierwszego warszawskiego szpitala.

II połowa XV w. – pożar kościoła, w miejsce którego zostaje wybudowany kościół gotycki.

1504 – Jan Lubrański, biskup poznański, na prośbę burmistrza i radnych miasta Warszawy, pozwala wybudować przy kościele kaplicę z ołtarzami Matki Bożej oraz św. Anny.

1579 – Translacja Archikonfraterni Literackiej do kościoła Ducha Świętego.

1596 – Translacja Bractwa Pięciorańskiego do kościoła Ducha Świętego.

1656 – W czasie  potopu szwedzkiego kościół został całkowicie zrujnowany. Na życzenie króla Jana Kazimierza, w dowód uznania za bohaterska obronę Jasnej Góry, magistrat miasta Warszawy oddaje kościół Ducha Świętego zakonowi paulinów.

1662 – Bp Ludwik Tolibowski, biskup poznański, przekazuje zakonowi paulinów kościół wraz z zabudowaniami.

1666 – Odnowienie kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej przez rodzinę Fukierów.

1707-1721 – Budowa nowego kościoła według projektu Józefa Pioli.

1708-1710 – W Warszawie i w kraju panuje zaraza dżumy.

1711 – Po ustaniu zarazy, z kościoła pw. Ducha Świętego wyrusza pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę, z dziękczynnym wotum Warszawy dla Matki Najświętszej.

1729 – 14 sierpnia konsekracja świątyni przez biskupa poznańskiego Jana Joachima Tarłę.

1819 – Rząd carski usuwa paulinów z Warszawy, kościół przejmuje Bractwo św. Benona.

1845 – Przed kościołem wybudowano dwustronne wejście oraz przerobiono dach i wieże.

1863 – Po Powstaniu Styczniowym przed kościołem umieszczono figurę Matki Bożej dłuta Tadeusza Czajkowskiego.

1944 – 20 września, podczas Powstania Warszawskiego, na skutek bombardowania ginie w podziemiach kościoła kilkadziesiąt osób a wnętrze kościoła zostaje doszczętnie zniszczone.

1947 – Kardynał August Hlond, prymas Polski, oddaje kościół Ducha Świętego zakonowi paulinów.

1950 – 16 kwietnia po 130 latach, paulini obejmują kościół Ducha Świętego i część dawnego klasztoru, rozpoczynając ich odbudowę.

1987 – powstanie grupy „Straż Pokoleń”, która w kościele Ducha Świętego inicjuje dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

2011 – obchody 300. rocznicy pierwszej warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.

2019 – 8 grudnia Kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski na prośbę generała Zakonu Paulinów oraz licznych wiernych ustanowił kościół przy ul. Długiej diecezjalnym Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.