Pielgrzym Duchowy 

– deklaruje swój udział, zapisując się do Grupy pielgrzymów duchowych WPP.

– zostaje wpisany do Księgi Duchowego Pielgrzymowania

– za dobrowolną ofiarę otrzymuje pamiątkowy znaczek pielgrzymkowy oraz książeczkę pielgrzyma wraz z codziennymi czytaniami mszalnymi oraz trasą pielgrzymki.

Zapisy będą prowadzone w Warszawie przy ul. Długiej 3 w kościele pw. Ducha Świętego w dniach od 1 do 6 sierpnia, a także internetowo od 15 lipca do 1 sierpnia, pisząc na adres e-mai: zapisywpp@gmail.com

Pielgrzymi duchowi będą mogli odebrać pakiet pielgrzyma (znaczek i książeczkę) w dniach 1-6 sierpnia w dolnym kościele przy ul. Długiej 3 w Warszawie.

Pielgrzymka Duchowa

– trwa 9 dni: od 6 do 14 sierpnia

– pielgrzymi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych.

– pielgrzymowanie duchowe odbywa się w kościele i w domu.

ABC DUCHOWEGO PIELGRZYMA

– pełny udział we Mszy św., w przypadku choroby uczestnictwo przez środki przekazu oraz komunia duchowa

– stan łaski uświęcającej, przystąpienie do sakramentu Pokuty i Pojednania

– rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni, modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

– rozważanie tekstów, podejmowanych na szlaku pielgrzymki lub stosowna lektura duchowa

– w południe (godz. 12.00) Anioł Pański

– modlitwa różańcowa, litania do Matki Boskiej, Nowenna do MB Częstochowskiej

– nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00)

– w piątki praktyki pokutne: post, jałmużna, chwile milczenia, czyny miłosierdzia

– Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Modlitwa Pielgrzyma duchowego

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen

+ Imprimatur, Wikariusz Generalny Archidiecezji Częstochowskiej:
Bp Jan Wątroba, Ldz. 203 Częstochowa, dnia 22.04.2004 r.

PIELGRZYMKA DUCHOWA