DSC_2033 (1).jpg

Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca w kościele Ojców Paulinów jest propagowane od samego początku po powrocie Paulinów do Warszawy, czyli od roku 1950. Już ówczesny przeor klasztoru Paulinów, o. Ludwik Nowak ukazywał z wielka gorliwością zbolałym doświadczeniami okupacji Warszawiakom cześć do Matki Najświętszej. Powstały przy kościele Ducha Świętego  tzw. Trójki  w których gromadziły się dziewczęta chętne poświęcić  w ofierze swoje życie i dziewiczą miłość Matce Najświętszej. Wspólną pracą i modlitwą oraz dzieleniem wspólnego mieszkania, wynagradzały Jezusowi i Jego Matce niewierności świata.

Przez kolejne lata, nabożeństwo to w kościele Ducha Świętego zawsze cieszyło się żywym zainteresowaniem.

Spośród wielu zakonników zaangażowanych w posługę wiernym biorącym udział w nabożeństwach Pierwszych Sobót, na uwagę zasługuje o. Krzysztof Kotnis. Gorliwy kapłan, spowiednik elit Warszawy, oddany sługa Maryi, orędownik życia poczętego i bojownik o czystość myśli i słowa pisanego szczególnie w pismach dla młodzieży. Za jego życia nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, w nieprzychylnej ustrojowo Ojczyźnie, przeżywało prawdziwy rozkwit.

Po dziś dzień w kościele Ducha Świętego, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, gromadzą się wierni, aby wynagradzać Maryi zniewagi jakich doznaje od ludzi.

W  tej intencji sprawowana jest Msza św. o godz. 9:00 i 17:00, a po niej nabożeństwo wynagradzające z modlitwą różańcową przed Najświętszym Sakramentem.

Obecnie duszpasterzem „Pierwszych Sobót” miesiąca jest o. Michał Gawryluk OSPPE

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA