WPP_cover_fb.jpg

Dotychczasowe działania graficzne służące do promocji Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę bazowały na tradycyjnych rozwiązaniach kojarzonych z materiałami dewocyjnymi. Stylistyka ta przede wszystkim sprawdzała się w docieraniu do określonej i stałej grupy odbiorców. Aby ją poszerzyć, w 2021 r. podjęto próbę stworzenia języka wizualnego bardziej uniwersalnego.

 

Hasło 310 WPP - „Józef mąż Maryi” odnosi się do treści zawartych w pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,26), które zwięźle ukazują życie św. Józefa, który jest nie tylko mężem Maryi, ale poprzez związek z Nią, staje się prawnym opiekunem – ojcem Jezusa z Nazaretu. W postaci św. Józefa ogniskuje się zatem nie tylko odwaga i dojrzałość jako cechy odpowiedzialnej głowy rodziny oraz wiernego współmałżonka, ale przede wszystkim pełne ufności i pokorne oddanie się Bogu. W ten sposób św. Józef sankcjonuje niejako paradygmat cnoty męskości, wskazując jej źródło w relacji z Bogiem i w wiernym wypełnieniu Jego woli.

Punktem wyjścia w nowej identyfikacji wizualnej WPP stał się wypracowany przez lata symbol Pielgrzymki – litera «M» z krzyżem po środku wskazująca na związek Maryi z dziełem zbawczym Jej Syna Jezusa Chrystusa. Proporcje i kształt wspomnianej litery kojarzą się z koroną – symbolem panowania – przez co tytuł «Królowa» odniesiony do osoby Maryi, staje się czytelniejszy, gdyż chodzi o uczestnictwo we władzy jaka przynależy Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu Panu. Forma znaku została uporządkowana, dzięki temu powstał syntetyczny i wymowny logotyp. Osią plakatu jest słowo «Mąż». Stanowi ono połączenie logo z dodatkowymi znakami alfabetu. Rysunek liter przywodzi na myśl kamienne inskrypcje charakterystyczne dla czasów pierwszych chrześcijan. Centrum wyrazistego hasła zderzono z symbolicznym przedstawieniem Świętej Rodziny. Są nim dwa połączone na wzór obrączek złote nimby symbolizujące Maryję i św. Józefa oraz trzeci (mniejszy) oznaczający Dzieciątko Jezus. Część nimbów Maryi oraz Dzieciątka Jezus są połączone przez owal – wspólną część liter «Ą» i «Ż», podkreślając specjalną i jedyną więź, jaka łączy Maryję z Jezusem. Wykorzystany układ nimbów jest zakorzeniony w kulturze i typowy dla przedstawień ikonicznych. Na treści o charakterze symbolicznym nałożono warstwę informacyjną definiującą zawartość plakatu.

 

Język wizualny wypracowany dla WPP operuje czystymi barwami. Są to błękit – symbolizujący osobę Maryi, który użyty dla warstwy kolorystycznej słowa «Mąż» wprowadza w misterium małżeństwa zawartego ze św. Józefem. Niebiański żółty podkreślający sferę sacrum – Bożego działania jest połączony z czerwienią, która wpisując się w pierwotny błękit symbol natury ludzkiej ukazuje ją jako przebóstwioną, gdyż wszystkie Trzy osoby przynależą już do świata Bożej Chwały, spełniając misję wobec doczesnych ram czasu i przestrzeni, w których znajduje się ludzkość.

Kolorystyka użyta na plakacie nawiązuje ponadto do barw miasta stołecznego Warszawy (kolor żółty i czerwony), skąd wyrusza pielgrzymka oraz do duchowej stolicy Polski – Częstochowy (połączenie kolorów: białego, żółtego oraz błękitnego), do której pielgrzymka podąża.

Sugestywność a zarazem lapidarność zdecydowanych zestawień oraz bogactwo znaczeniowe sprawia, że zaprojektowane materiały są wymowne, intrygujące, zmuszające do refleksji i jednocześnie wybijają się z otoczenia.

 

Autor plakatu: Marta Gawin

Tekst: Marta Gawin, o. Krzysztof Wendlik

plakat-got.jpg

PLAKAT 310 WPP