WPP311_cover_fb2.png

W centralnym miejscu widać nawiązanie do znanego fragmentu fresku „Stworzenie Adama” autorstwa Michała Anioła, gdzie dłoń znajdująca się po prawej stronie symbolizuje osobę Boga, a po lewej Adama. Przedstawienie to ma za zadanie wyrazić fundamentalną prawdę wiary chrześcijańskiej: człowiek został stworzony przez Boga i w Nim ma swój początek. Obydwie dłonie, na skutek światłocienia są dwukolorowe. W przypadku człowieka oznacza to, iż został on stworzony jako mężczyzna i kobieta (Rdz 1,27); a w przypadku Boga, że akt stworzenia dokonał się na obraz Jego Syna, widzianego już wtedy jako Tego, który stanie się człowiekiem, przez co nastąpi zjednoczenie obydwóch natur, boskiej i ludzkiej w jednej osobie. Wskazujące palce obydwu dłoni są nie tylko ku sobie skierowane, ale także na siebie wskazują. Bóg na człowieka, a człowiek na Boga. Ich punktem stycznym jest symbol krzyża - znak śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który zbawiając człowieka, stwarza go na nowo. On - Chrystus – nowy Adam jest owocem życia nowej Ewy - Maryi, czego graficznym symbolem jest wpisany i „wyrastający” z litery „M” znak chwalebnego i życiodajnego krzyża.

> Obejmującym wspomniane elementy symboliczno-graficzne kształtem jest okrąg, który wyrażając cechę doskonałości, wskazuje na chleb Eucharystyczny. To właśnie w Eucharystii człowiek spotyka się najgłębiej ze swoim Stwórcą i dopiero poprzez jej przyjmowanie zaczyna stawać się nowym człowiekiem. Z tej jedynej w swoim rodzaju uczty wyrasta głęboka świadomość bycia posłanym, ponieważ zanim Chrystus rozesłał swoich uczniów z nakazem „Idźcie i głoście”, powiedział im podczas Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie, To jest ciało moje… bierzcie i pijcie, To jest kielich Krwi Mojej… To czyńcie na moją pamiątkę”.

Stworzenie jest niepełne, jeśli nie ma w sobie dynamizmu posłania, lecz i posłanie byłoby bezzasadne, skoro swego początku nie miałoby w Bogu.

 

Autor plakatu: Marta Gawin

Tekst: Marta Gawin, o. Krzysztof Wendlik

WPP311.png

PLAKAT 311 WPP