Zaproszenie Księdza Kardynała


Kochani Bracia i Siostry! Dziękujemy Księdzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za skierowane do nas słowo zaproszenia na tegoroczną 311 WPP!


Zapraszajcie swoich bliskich, przekazujcie informacje znajomym, przypomnijcie o pielgrzymce tym, którzy być może kiedyś brali w niej udział i potrzebują Waszego słowa zachęty.


Przygotowania idą pełną parą. Liczymy na Wasz udział w tegorocznej pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy!


Mamy nadzieję, że w Waszych kalendarzach dni 6-15. sierpnia zapisane są pod hasłem...

#przyjdźdoMatki


https://www.youtube.com/watch?v=oPoZBp9M5kM&t=27s