DSC_2752.jpg

Informacja dla narzeczonych zawierających małżeństwo konkordatowe w kościołach rektorskich w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie

1.  Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, zgłaszają się do kościoła rektorskiego, który wybrali na miejsce ślubu, by otrzymać zgodę Ks. Rektora i ustalić termin ślubu. Termin zawarcia małżeństwa zależy od daty ważności Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego; ostatni dzień ważności jest odnotowany w Zaświadczeniu.

2. Narzeczeni załatwiają w parafii swego zamieszkania podstawowe formalności przedślubne:

  • stwierdzenie stanu wolnego,

  • zapowiedzi, nauki przedmałżeńskie,

  • przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Po załatwieniu wszystkich formalności Ks. Proboszcz sporządza tzw. licencję, zaadresowaną do Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

3. W tygodniu przed ślubem, najpóźniej w środę, narzeczeni razem z dwoma pełnoletnimi świadkami (ukończone 18 lat, dowody osobiste) stawiają się osobiście w kancelarii parafii archikatedralnej, ul. Kanonia 6, czynnej w godz. 10-12 i 16-18. Przedstawiają: licencję ze swojej parafii z załączonymi trzema egzemplarzami zaświadczenia z USC. Po spisaniu aktu zawarcia ślubu kościelnego, narzeczeni otrzymują tzw. kancelaryjną kartę ślubu. Ustalają także, czy zaświadczenie o zawarciu małżeństwa konkordatowego odbiorą w kancelarii archikatedry w tygodniu po ślubie, czy też chcą je otrzymać drogą pocztową. Kancelaryjną kartę ślubu zanoszą niezwłocznie do kościoła, gdzie odbędzie się ślub i tu załatwiają pozostałe sprawy związane z zawarciem małżeństwa.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA