Pielgrzymka-2.jpg

Drodzy Pielgrzymi!

Dzięki Bożej Łasce po raz 311 wyruszymy z Warszawy na Jasną Górę. Jakże często można się spotkać z określeniem, że pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze. Jednym z głównych celów rekolekcji jest poznanie woli Bożej, poznanie pragnień, jakie Bóg żywi względem mnie, mojej rodziny, a nade wszystko wobec wspólnoty jaką jest Kościół. Aby to zadanie uczynić przystępnym, wyruszymy na pielgrzymi szlak ze słowami “Stworzył i posłał ich”. Z jednej strony odnoszą się one do fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa: człowiek został stworzony przez Boga, w Nim ma swój początek i do Niego ostatecznie zmierza. Z drugiej zaś strony hasło tegorocznej pielgrzymki ma na celu odnowić świadomość misji, jaką człowiek-chrześcijanin pełni w świecie i to nie tylko poprzez życie rodzinne, zawodowe czy społeczne, ale przede wszystkim poprzez życie wiarą w moc sakramentów świętych, w tym szczególnie sakramentu Eucharystii. To nigdzie indziej, jak właśnie w  Eucharystii chrześcijanin najgłębiej spotyka się z Bogiem, dzięki czemu w sposób realny może stawać się nowym człowiekiem.

Życzę Wam drodzy Pielgrzymi, by ziarna wiary, nadziei i miłości, poprzez trud a zarazem piękno Waszego pielgrzymowania, zostały rzucone na glebę naszej Ojczyzny, na glebę Europy. 

Niech Maryja w znaku Jasnogórskiej Ikony – łącząc Wschód z Zachodem wyprosi upragniony dar pokoju, w mocy prawdy oraz wzajemnego przebaczenia.
 

o. Krzysztof Wendlik OSPPE

Kierownik 311 WPP

SŁOWO KIEROWNIKA 311 WPP